Σελίδες

Projects

SITES


 • Βlog για το Παράρτημα N. Ηλείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:  http://emeileias.blogspot.com/

 • Κατασκευή διαδικτυακού τόπου για το Γυμνάσιο Γαστούνης του Ν. Ηλείας: http://gym-gastoun.ilei.sch.gr


_____________________________________________________

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Υλοποίηση GUI για εταιρεία πώλησης αυτοκινήτων με Java (Προγραμματισμός με Java - 2006). Εργαλεία: JCreator
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση βάσης δεδομένων που χειρίζεται πληροφορίες για το προσωπικό ενός Super Market (Δίκτυα Επικοινωνιών - 2007). Εργαλεία: php, MySQL, phpmyadmin, Apache Tomcat

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού για κράτηση θέσεων αεροπορικής εταιρείας μέσω UML (Τεχνολογία Λογισμικού - 2008). Εργαλεία: StarUML, Java
 • Ανάτυξη εφαρμογής πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου για Super Market -ΕΠΑΛ, ER, Τεχνική Σχεδίαση/ΕΠΑΣ, Υλοποίηση  (Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφοριακών Συστημάτων - 2009). Εργαλεία: Visual Studio 2005 (asp.net), MS Access 2003
_____________________________________________________

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Ανάπτυξη p2p (client-server) συστήματος για την αναζήτηση στέγης (Δικτυακός Προγραμματισμός - 2009). Εργαλεία: Java (threads, sockets)

 • Μελέτη και υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης E-PRESCRIBING (Πληροφοριακά Συστήματα - 2009). Εργαλεία: Visual Studio 2008 (asp.net, C#), SQL Server 2008
 • Ανάπτυξη λογισμικού επίλυσης προβλήματος σχεδιασμού τοπολογίας δικτύων πρόσβασης  mε χρήση μετα-ευρυστικών αλγορίθμων - Simulated Annealing (Σχεδιασμός και διαχείριση δικτύων - 2010). Στόχος είναι η βελτιστοποίηση του κόστους ανάθεσης τερματικών σε Ethernet switches. Εργαλεία: Matlab
 • Δημιουργία Audio Playlist Player για αναπαραγωγή αρχείων .wma (Συστήματα Πολυμέσων - 2010). Εργαλεία: JCreator (java)
 • Μελέτη εξέλιξης του τομέα Automotive: Car2Car and Car2Infrastructure communications (Διεισδυτικά Συστήματα - 2010) • Κατασκευή Web Service για την υπηρεσία "Γραμμή για την Υγεία", ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού σε νοσοκομείο (Υπηρεσιοστρεφείς Τεχνολογίες και Αρχιτεκτονικές - 2010). Εργαλεία: Visual Studio 2010 (asp.net), SQL Server 2008 Expess, ADO.NET Entity Framework